Tuesday, February 5, 2013

Oh! Begini Jadinya Di Tanah Yang Terluka                                           Tentunya anda boleh membuat kesimpulan  sendiri!                                           Mereka membesar dalam suasana  begini.


    Oleh Abu Fathani Al-Qarni


No comments: