Friday, June 11, 2010

Tentang Futuwwah (Kesatriaan)


"Futuwwah (kesatriaan) adalah memiliki akhlak yang baik."
[Umar bin Uthman Al-Makki r.a.]

Sabda Rasulullah s.a.w.:
"Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang soleh."
[Riwayat Bukhari dan Baihaqi]


"Futuwwah ertinya mengikuti Sunnah
(kerana Rasulullah s.a.w. sendiri adalah Satria terulung)."
[Sahl bin Abdullah al-Tustari r.a.]


"Futuwwah ertinya setia dan tidak melanggar batas yang ditetapkan Allah."
[Imam Al-Qusyairi]"Futuwwah ertinya seseorang harus selalu memberi perhatian terhadap orang lain.

Rasulullah s.a.w. bersabda:
'Allah s.w.t. memberikan perhatian kepada keperluan seorang hamba
selama hamba itu menjaga keperluan saudaranya."
[Imam Al-Qusyairi]


"Kesempurnaan sifat futuwwah
hanya ada pada Rasulullah s.a.w. sahaja,
kerana pada Hari Kebangkitan
semua orang akan mengucapkan: 'Diriku, diriku'.
Sedangkan Rasulullah s.a.w. akan menyatakan:
'Ummatku, ummatku'."
[Syeikh Abu Ali Ad-Daqqaq]
"Futuwwah ertinya menahan diri dari menyakiti hati orang lain
dan menawarkan kemurahan hati."
[Imam Al-Junaid Al-Baghdadi]


"Futuwwah ertinya kamu tidak membenci orang miskin
tapi tidak pula menghindari orang kaya."
[Imam Al-Junaid Al-Baghdadi]
"Futuwwah ertinya bersikap murah hati
dengan apa sahaja yang telah dianugerahkan kepadamu,
dan menyembunyikan kesulitan-kesulitanmu."
[Imam Al-Qusyairi]
"Futuwwah bererti seseorang
tidak menganggap dirinya lebih tinggi (yakni, lebih mulia) dari orang lain."
[Imam Al-Qusyairi]


"Orang yang bersifat futuwwah adalah dia yang tidak mempunyai musuh."
[Abu Bakr Al-Warraq]


"Futuwwah bererti kamu adalah musuh bagi dirimu sendiri, kerana Allah."
[Muhammad bin Ali At-Tirmidzi r.a.]
"Futuwwah adalah perbuatan bijak yang kamu lakukan
tanpa melihat dirimu dalam perbuatan itu."
[Imam Al-Qusyairi]


"Futuwwah ertinya kamu tidak berpaling
ketika seseorang yang memerlukan datang mendekatimu."
[Imam Al-Qusyairi]


"Futuwwah ertinya kamu tidak bersembunyi
dari orang yang yang mencarimu."
[Imam Al-Qusyairi]


"Futuwwah ertinya kamu tidak mengumpulkan harta kekayaan
(untuk disimpan lalu dibanggakan)
dan tidak mencari-cari alasan (untuk tidak bersedekah)."
[Imam Al-Qusyairi]
"Futuwwah adalah jika kita diberi sesuatu, kita bersyukur;
dan jika tidak diberi, kita bersabar."
[Syaqiq Al-Balkhi]


"Futuwwah adalah jika kita diberi sesuatu, kita berikan kepada orang lain.
Dan jika kita tidak diberi, kita bersyukur."
[Imam Ja'afar bin Muhammad As-Sadiq r.a.]
"Manusia yang futuwwah (bersifat kesatriaan)
adalah orang yang berani menghancurkan berhala.
Berhala setiap manusia adalah hawa nafsunya sendiri.
Maka, orang yang melawan hawa nafsunya
adalah orang yang benar-benar futuwwah."
[Imam Al-Qusyairi]


"Futuwwah bererti bahawa hal-hal yang abadi mahupun fana'
sama sahaja bagimu."
[Muhammad bin Ali At-Tirmidzi r.a.]"Muruwwah (kemuliaan) adalah bahagian dari futuwwah (kesatriaan).
Ia bererti berpaling dari dunia ini dan juga akhirat,
dengan bangga menjauhi keduanya (untuk hanya bersama-Nya)."
[An-Nasrabadhi]


Dipetik dari Bab Futuwwah, Risalah Al-Qusyairiyyah - Imam 'Abd Karim Ibn Hawazin Al-Qusyairi

No comments: