Friday, April 26, 2013

Surat Dari Fathani

Kami tidak mengedit tulisan di bawah ini.
Editor Aman Patani.

Perayaan Anak-Anak Yatim dan Ibu Tunggal
Wilayah Sempadan Thai

1.Nama: Perayaan Anak-Anak Yatim dan Ibu Tunggal.
2.Penanggungjawaban: Persatuan Wanita untuk Kedamaian Wilayah Sempadan Thai(Deep peace) dengan mendapat kerjasama daripada:-

1. Sukarelawan
2.Pusat Kebudayaan Selatan(bumi)
3.Pejabat kesihatan Ad-din
4.Persatuan Intelek Seni Budaya(PICSEB)
5.Jaringan Pembelaan Hak dan Keadilan(HAP)
6.School of Peace
7.Persatuan Mahasiswa Wilayah Sempadan Thai
8.Wartawan Tani(Wartani)
9.Pusat Peguam Bantuan
10.Yayasan Peguam Muslim(MAC)
11.Kumpulan Juru Photo Untuk Kedamaian
12.Ikatan Temeja Persatuan Mahasiswa Wilayah Independen Se-Patani(IRIS)
13.Lembaga Pemuda untuk Pembangunan dan Kedamaian
14.Puan Sarina Kalong
15.Tuan Muhammad Hj TheKum


3.Ketua Pelaksanaan dan Anggota Kerja

Ketua Pelaksanaan:       Nurizan  Dolah
Wakil Ketua          :       Huda Longdewa
Wakil Ketua          :       Romlah Seayek
Setiausaha             :       Darani Che'Loh
Bahagian  Tempat  :       Romlah Seayek
Memungut Dana    :       Fatihah Ma'lee
Perhubungan         :        Fadhilah Ni'sohNo comments: