Thursday, December 26, 2013

Persatuan Perempuan Patani.

Konflik di Hujung Selatan yang semakin panas dan bahangnya cukup terasa kepada kaum wanita. Menyedari hal itu perlu ditanggapi secara berorganisi maka lahirlah 'Persatuan Perempuan Patani'

Menurut wartawan dari WARTANI,Saudara Zahri Ishak penubuhan persatuan ini ialah untuk menyuarakan masalah politik dalaman  negara dan juga antarabangsa. Setakat ini sudah ada pertubuhan wanita seperti Deep Peace tapi mereka menjurus kepada membantu anak yatim dan ibu yang terluka dalam konflik di Hujung Selatan.


No comments: