Monday, April 6, 2015

Kenyataan Media

Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap 22 Aktivis Sosial Patani (Selatan Thai)

Pada 2 April 2015 jam 5 pagi, 22 orang pelajar yang merupakan aktivis sosial terhadap isu-isu kemasyarakatan dan hak asasi manusia telah ditangkap oleh anggota-anggota National Peace and Maintaning Order Council tanpa sebarang alasan yang kukuh. Kesemua mereka merupakan ahli dari pertubuhan bukan kerajaan (NGO) PerMAS (Persatuan Mahasiswa Selatan Thai), sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang sah di sisi undang-undang Thailand.

NGO-NGO Hak Asasi Manusia dari Indonesia, Malaysia, Thailand dan Philipina yang tersenarai di bawah dengan ini menyatakan pendirian kami bahawa;

1. Pihak tentera mesti membebaskan dengan segera semua individu yang ditahan dan berhenti mengugut dan mengancam keselamatan mereka yang terbabit dan juga ahli keluarga mereka;

2. Pihak tentera mesti mematuhi semua perkara yang dijamin sebagai hak asasi manusia xxoleh Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB)

3. Pihak kerajaan Thai mesti mempertimbangkan untuk menamatkan perintah darurat yang telah 10 tahun dilaksanakan di Selatan Thai. Undang-undang ini dilihat sering disalahguna oleh pihak yang berautoriti dan pihak tentera.
Kami sekali lagi menegaskan, aksi pelanggaran hak asasi ini perlu segara diselesaikan dan keamanan di Selatan Thai perlu segera di kembalikan. Pihak kerajaan Thailand digesa untuk mematuhi setiap konvensyen dan instrument hak asasi manusia peringkat antarabangsa yang telah diratifikasi.

4 April 2015
Jakarta, Indonesia

Ditanda tangani oleh;

1. Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM)
2. Pusat Penyelidikan dan Advokasi Hak Asasi Manusia (CENTHRA), Malaysia
3. Pertubuhan Kebajikan Aman Patani Malaysia (AMANI MALAYSIA)
4. Justice for Peace (JOP)
5. Hak Asas Perikemanusiaan Patani (HAP)
6. Persatuan Perempuan Patani (PERWANI)
7. Muslim attorney Center Foundation (MAC)
8. Kabnar Advocate
9. SALAM UI
10. PII
11. Student of UIN Jakarta
12. Student of UIN Bandung
13. Serambi Fh UI

No comments: